Een persoonlijke lening aanvragen is een belangrijke beslissing. Daarom moeten bankiers en klanten open kaart spelen. Bij het aanvragen van een lening moet je wettelijk verplicht alle relevante vragen van jouw bank juist en volledig beantwoorden. Het is misschien niet altijd leuk om elke financiële transactie uit te leggen, maar een bankier is een vertrouwenspersoon en aangesloten bij het college bescherming persoonsgegevens.

De kredietverstrekker moet van voldoende informatie en documenten voorzien zijn voordat de lening wordt afgesloten. Bijvoorbeeld om wat voor soort lening gaat het? Is het een persoonlijke lening of een doorlopend krediet? Om welk bedrag gaat het? En wat zijn de voorwaarden van de lening. De volgende documenten zijn vereist voor elke financiering. 

Het controleren van de kredietwaardigheid

Bij een lening afsluiten vragen banken je meestal van tevoren om een ​​formulier in te vullen, zodat ze je alvast kunnen leren kennen. Doormiddel van een persoonlijk gesprek met de bank wordt er een volledig beeld vastgesteld van jou sociaal-economische situatie. Het is belangrijk voor banken om op de hoogte te zijn van de stabiliteit van de financiële situatie. Daarom zal er een reeks vragen gesteld worden over je gezinssamenstelling, of je een vaste baan hebt, etc. Andere documenten die altijd nodig zijn voor het aanvragen van een lening zijn:

1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Geldverstrekkers hebben een kopie van een geldig legitimatiebewijs (id kaart) nodig. Hiermee laat je zien dat je bent wie je zegt dat je bent. Ook een rijbewijs wordt bij een lening aanvragen door de meeste banken als geldig legitimatiebewijs geaccepteerd. Dit geldt echter niet voor alle banken. Van je legitimatiebewijs wordt vervolgens een kopie gemaakt, maar het origineel blijft van jou.

2. Een salarisstrook of uitkeringsspecificatie

Kredietverstrekkers verstrekken alleen leningen met een goede reden. Bij een lening aanvragen wordt gevraagd om een recente loonstrook op te sturen van een volledige maand. Zo kan de geldschieter zien hoeveel je verdient. Kredietverstrekkers kunnen nu bepalen of een lening gerechtvaardigd is. Een lening wordt normaliter in maandelijkse termijnen afbetaald. 

De hoogte van de lening is afhankelijk van jouw inkomen, maar ook van het soort inkomen. Het is belangrijk dat de loonstrook niet ouder is dan twee maanden. Je toont dus meestal de laatste loonstrook. Bij wisselend inkomen is het handiger wanneer je er meerdere stuurt. De bank rekent het brutoloon vervolgens om naar een nettoloon en berekent op basis daarvan het te lenen bedrag. Ook wordt gekeken naar de datum waarop je bent aangenomen en of er sprake is van loonbeslag. Er wordt geen geld verstrekt aan degenen met loonbeslag. Op deze manier kan de kredietverstrekker beoordelen of het geleende bedrag uiteindelijk terugbetaald kan worden. 

3. Een kopie van een recent bankafschrift

Bij een lening aanvraag wilt de kredietverstrekker kunnen zien of je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Om deze reden vragen kredietverstrekkers een maandelijks bankafschrift. Dit maandoverzicht bevestigt dat de ontvangen verdiensten daadwerkelijk op de rekening zijn bijgeschreven. De bank wil dit bevestigen met een van de rekeningafschriften waarop alle bij- en afschrijvingen van een maand staan. 

Zo kan de bank ook zien of er ergens een lopende betalingsregeling is en hoe hoog de woonlasten zijn. Deze overzichten dienen alle bij- en afschrijvingen te tonen. Er mogen geen doorhalingen gedaan worden. De bank vindt het niet interessant waar geld aan wordt uitgegeven.

Kan je aan de betalingsverplichting voldoen? Zo ja, dan bekijkt de bank of er geen zogenaamde onvolkomenheden op staan. Staan er bijvoorbeeld betalingen aan een deurwaarders of incassobureaus op de bankafschriften, of wordt er veelvuldig gebruik maakt van mini leningen.

4. Een kopie van afschrift bestaande lening

Misschien heb je nog een bestaande lening die je maandelijks aflost. Je kunt geld besparen door bestaande en nieuwe leningen te combineren. Kredietverstrekkers moeten het terug betalingsbedrag van de bestaande leningen weten. Daarom voeg je een kopie van het inlossaldo toe. Hierdoor kan de geldverstrekker het juiste bedrag overmaken en vervolgens van de oude lening af komen.

Het aanvragen van een lening

Een (online) lening aanvragen hoeft niet lang te duren. Het is handig om vooraf de juiste documenten te verzamelen zodat de aanvraag snel en zorgvuldig gedaan kan worden. Het doel is om een lening aanvragen voor je bedrijf zo makkelijk mogelijk te maken. Indien de lening aanvraag is goedgekeurd zal je een lening offerte ontvangen. Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over jou lening aanvraag of wil je op voorhand iets weten? Neem dan contact op via onze website.