Inflatie treft de hele bevolking van ons land ernstig. Vooral mensen met de laagste inkomens, bijstandsuitkeringen en kleine bedrijven worden getroffen. Zij hebben immers minder financiële armslag om de klap op te vangen. Echter, voelen we het allemaal. Dit heeft namelijk ook veel gevolgen voor andere zaken. Zoals bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening. Hoe werkt geld lenen tijdens de inflatie? Waar moet je op letten? 

Hoe komt inflatie tot stand?

De prijzen in de supermarkten stijgen, benzine is duurder dan ooit en andere diensten en producten ontkomen niet aan stijgende prijzen. Alle prijsstijgingen zijn gerelateerd aan inflatie. Inflatie betekent dat geld zijn waarde verliest, en het heeft hierdoor ook invloed op de rente. Dit betekent dat niet alleen je spaargeld in waarde daalt, maar ook je persoonlijke leningen. Je kunt minder kopen van het geleende geld, maar hoeft ook minder terug te betalen.

De inflatie in Nederland wordt gemeten aan de hand van de CPI (Consumenten Prijs Index). De prijs van een product in een jaar wordt vergeleken met de prijs van hetzelfde product in het voorgaande jaar. De berekening wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Effecten van inflatie op de economie

Een beetje inflatie is goed voor de economie, maar als de inflatie te snel gaat, grijpt de centrale bank in. Een krachtig wapen is bijvoorbeeld een hogere rente. Als de rente op de kapitaalmarkten stijgt, zal het lenen afnemen. Met als gevolg dat de vraag naar goederen ook zal afnemen. Op deze manier wordt de inflatie afgeremd. Omgekeerd is te hoge inflatie slecht voor de economie. Omdat mensen het vertrouwen in hun valuta en economie kunnen verliezen.

Maar er is vrees voor een recessie, de inflatie is nog niet afgenomen en we kunnen niet uitsluiten dat de ECB (Europese Centrale Bank) de rente weer gaat verhogen. Als de ECB de rente verhoogt, zullen banken hogere rente betalen en dit doorberekenen aan hun klanten. Dat betekent dat ook de rente op doorlopende en persoonlijke leningen verder zal stijgen. Het doel is om de prijzen stabiel te houden.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een lening op afbetaling waarvoor een bank een vooraf bepaald bedrag verstrekt. De consument verbindt zich ertoe dit bedrag plus rente over de maandelijkse aflossingen terug te betalen. Bij de meeste kredietverstrekkers hoef je geen factuur voor de aankoop van een persoonlijke lening in te dienen. Een persoonlijke leningen staat voor zekerheden met een vaste gehele looptijd, maandelijkse aflossingen volgens een aflossingstabel en een bekende rente.

In principe kun je het geld van een persoonlijke lening voor alles gebruiken. Persoonlijke leningen worden over het algemeen gebruikt voor privé gebruik, zoals de aanschaf van een auto. Je kunt ook een persoonlijke lening afsluiten om je verbouwing te financieren. Wanneer je geld leent om jouw woning te verbouwen, is de rente die je betaalt aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Wil je een persoonlijke lening afsluiten? Dan is het raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen, aangezien de rente nog steeds (zeer) laag is en de komende economische veranderingen problemen met zich mee kunnen brengen. De huidige lage rente blijft gedurende de gehele looptijd van de lening behouden.

De invloed van inflatie op een lening

Het effect van inflatie op een persoonlijke lening hangt ook af van de rente die over de bestaande persoonlijke lening wordt betaald. Is de inflatie hoger dan de rente op je lening, dan levert lenen eigenlijk geld op. Wat je jaarlijks aan rente betaalt kun je corrigeren door hier de inflatie van af te trekken. Als het resultaat negatief is, kun je geld verdienen aan leningen.

Hypotheekverstrekkers en kredietverstrekkers lenen geld op de kapitaalmarkt en lenen dat geld weer aan jou uit. Ook hun kosten zijn nu hoger en verhogen de rente op hypotheken en leningen. De afgelopen weken hebben verschillende hypotheekverstrekkers hun hypotheekrente naar boven bijgesteld. 

Naar verwachting gaat dus de rente op een persoonlijke lening omhoog. Als de rente stijgt, heeft dat echter geen gevolgen voor een bestaande persoonlijke lening. Wat de inflatie betreft, weten noch wij, noch de banken welke verdere gevolgen de komende economische veranderingen zullen hebben.